NỐI TÓC LÔNG VŨ

Nối lông vũ đen 50cm/ 60k
Nối lông vũ đen 60cm/70k
Nối lông vũ đen 65cm/ 80k

Nối lông vũ tóc tẩy 50cm/ 80k sợi
Nối lông vũ tóc tẩy 60cm/90k sợi
Nối lông vũ tóc tẩy 65cm/ 100k sợi

 

các dịch vụ liên quan