NỐI TÓC TẨY (1 CHÙM)

Hot Hair Designer: 3.000.000 VND
Nối tóc tẩy bằng chun 70cm/ 3300k
Nối tóc tẩy bằng chun 60cm/ 3000k
Nối tóc tẩy bằng chun 70cm/ 3300k
Kỹ thuật Nối 4S: Siêu nhanh – Siêu nhẹ – Siêu bền – Siêu đẹp

các dịch vụ liên quan